Familieplassering

Mange mennesker forholder seg til familiemedlemmer som usynlige indre dommere i sitt eget liv. De har «plassert» dem inne i sitte indre synsfelt og ofte kan de stå i veien for «utsikten». Vi kartlegger hvor du har plassert dine familiemedlemmer, venner og /eller arbeidskamerater og finner bedre plasseringer hvor du får en fornemmelse av at de støtter deg i ditt liv. Metoden er ikke hentet fra familiekonstellasjoner, men en metode utviklet av Inge Ås, som utføres individuelt.