Hva er NLP?

NLP (Nevro Lingvistisk Programmering) er en tverrfaglig vitenskap som handler om hvordan våre sanser, følelser, tanker, kommunikasjon og adferd virker sammen. NLP kan brukes til avlæring av gamle mønster og innlæring av nye, som kan være nyttig dersom du føler at noe i deg «går for egen maskin» eller gjentar seg gang på gang i en retning du ikke ønsker.