Hva kan du få hjelp til?

Du kan få hjelp til noe som er aktuelt her og nå, noe fra din fortid eller noe du ønsker å utvikle og gå i retningen av.  Det kan være at du har konflikter eller problemer med mennesker i dine omgivelser - eller du har nye relasjoner du ønsker å klargjøre. Du kan få hjelp til å finne en daglig praksis og lære meditasjon eller energiøvelser. Det kan også være at du har lite energi, er lei deg, engstelig, forvirret og ikke klarer å ta valg som føles riktige for deg. Du behøver ikke være sliten eller syk, men du kan godt være det også. Uansett din situasjon kan du ha nytte av en time for sortering og refleksjon.  Jeg stiller ikke diagnoser og gjør deg ikke frisk i skolemedisinsk terminologi – jeg hjelper deg å tilfriskne - og det kan bety mye. 

Hva kan en time inneholde?

Vi starter timen med livsdialogen, som er en samtale som handler om noe i ditt liv. Du forteller meg hvordan du har det, og hva du trenger hjelp til å finne ut av. Deretter stiller jeg noen spørsmål som kan hjelpe deg med å sortere tanker og følelser. Jeg foreslår noen øvelser som jeg leder deg igjennom, for at du skal finne ut mer. Kommer du med et tema som er emosjonelt vanskelig å snakke om, kan det være nyttig for deg at vi jobber med pusteøvelser eller energibalansering på benk, før vi fortsetter samtalen. Livsdialogen kan også gjennomføres mens du får behandling på benk. Er du en av dem som ikke vil prate så mye, er også det helt okey. Da jobber vi i stillhet. Livsveiledertimen kan også inneholde kreative metoder som for eksempel tegning, visualisering, meditasjon, drømmereiser, energiøvelser, yogaøvelser, pusteøvelser og NLP, noe som kan gjøre veien mer klar og tydelig for deg. 

Hvem går til en Livsveileder?

For deg som trenger å snakke med en profesjonell veileder, hvor psykolog ikke er nødvendig eller ønskelig. Du kan være ung, voksen eller godt voksen.

Hva er en Livsveileder?

Som livsveileder fungerer jeg som en type veileder/coach som kan hjelpe deg med å sortere tanker og følelser. Jeg fungerer som en likeverdig samtalepartner, stiller deg spørsmål og hjelper deg til å finne svarene du søker. Jeg kan hjelpe deg til å se noe fra en annen vinkel slik at du kanskje gjør noen nye oppdagelser i deg selv. 

Hva gjør en Livsveileder?

– Hjelper deg å forstå og håndtere de ulike delene av din selvutviklingsprosess.
– Bruker innsikts- og forandringsverktøy tilpasset ditt behov.
– Lærer deg øvelser du kan bruke hjemme på egenhånd.
– Respekterer ditt ståsted og ditt livssyn og tar utgangspunkt i dette under livsveiledningen.
– Benytter observasjon, sortering, og samtaleteknikker, løsningsorientert veiledning, NLP, energiarbeid og healing, drømmereiser,            drømmetolkning og energiøvelser m.m.
– Har gjennomgått en etisk grunnutdanning «Etikk og klientbehandling».
– Vet min begrensning og har et nettverk av andre veiledere og terapeuter jeg kan henvise til ved behov.
– Har taushetsplikt.

NB: Livsveiledning kan ikke erstatte anbefalt behandling hos lege eller psykolog, bruk av psykofarma eller psykiatrisk behandling. Mange mennesker erfarer imidlertid at det kan være en styrke og supplere med veiledning hos en livsveileder parallelt med annen medisinsk behandling.


Bestill time

For- og etternavn