En livslang prosess

Selvutvikling er en livslang prosess. Det er noe vi gjør hele livet- vi utvikler oss selv. Vi vikler oss på en måte ut av personligheten, den vi har blitt, til å bli mer oss SELV, slik vi dypest sett ER. Noen velger å ta livet som det kommer, og er ikke så opptatt av å være den som står ved roret i eget liv. Andre opplever at det er det som er nødvendig for å leve i tråd meg seg selv og sine indre verdier. Det er gjerne når det oppstår personlig krise eller vi står ved et veiskille og ikke vet veien videre, at mange går inn i en aktiv selvutviklingsprosess, hvor man blir seg bevisst følelser, tanker, adferd og finner tak i viljestyrken til å endre på noe i seg selv og i livet.

På timer eller kurs hos meg lærer du om de ulike stadiene i en selvutviklingsprosess som kan hjelpe deg til å forstå deg selv og andre bedre. Jeg hjelper deg også med å sortere tanker og følelser, lærer deg metoder du kan bruke hjemme som kan støtte deg i din selvutviklingsprosess. 

Selvutviklingskurs

  • Tanker og Emosjoner

  • Drøm, Drømmereiser og Drømmetolkning

  • Healing til hjemmebruk

Datoer for kursene blir publisert på min facebookside Torasdatter.

Du kan også bestille skreddersydde temakurs til din bedrift. Ta kontakt på E-post torasdatter@gmail.no eller telefon 97 77 64 49 for bestilling.